Co to jest technologia pierwszej generacji

Wiadomo, że pierwsze telefony komórkowe zaczęły powstawać w połowie lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Od tamtej pory obserwujemy ogromny postęp w tej dziedzinie. Jeden z przełomów miał miejsce w latach osiemdziesiątych. Zadajecie sobie pytanie, a co się wtedy właściwie stało? Otóż, właśnie wtedy zaprojektowano technologię tak zwanej pierwszej generacji, czyli analogowej telefonii komórkowej. Założeniem tego pomysłu było podzielenie obszaru, na którym działały komórki na kolejne stacje bazowe. Przełączenie się między bazami było niezwykle sprawne i dlatego rozmowy właściwie nigdy nie były przerywane, jeśli znaleźliśmy się w obszarze kolejnej bazy. Niestety wad uniknąć się nie dało, bo często traciło się zasięg i nie można było przesyłać sobie danych. O roamingu, czyli możliwości dzwonienia za granicę, można było właściwie zapomnieć. Poza tym, była jeszcze jedna rzecz bardzo uprzykrzająca życie. Bowiem, dawne telefony były wielkości cegły i mogły bardziej służyć do samoobrony niż tak naprawdę do dzwonienia. W Polsce istnieje tylko jedna sieć 1G, co ciekawe funkcjonuje ona do dziś. W tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym piątym roku korzystało z niej aż pięćdziesiąt tysięcy różnych ludzi.