Dlaczego dzieci nie powinny nosić telefonów komórkowych

Korzystanie przez mniejsze dzieci z telefonów komórkowych przynosi więcej szkody, aniżeli pożytku. Nie są one stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Po pierwsze, nawet tak małe urządzenia, jak telefony komórkowe, mogą prowadzić do powstania wielu różnorodnych podziałów dzieci. Jakość posiadanych aparatów komórkowych warunkuje, niejednokrotnie przynależność do danego ugrupowania koleżeńskiego. Osoby nie mogące poszczycić się nowoczesnymi rozwiązaniami telefonicznymi zostają odizolowane od danej grupy uczniów. Może to prowadzić do wielorakich zaburzeń rozwojowych mniej zamożnych uczniów. Uczniowie często wykorzystują możliwości telefonii komórkowej celem oszukania nauczycieli. Różnorodne pomysły w zakresie ściągania powodują, że telefony komórkowe zostały także wykorzystane w tym procederze. Uczniowie stosują różnorodne połączenia słuchawkowe podczas klasówek oraz sprawdzianów tak, żeby uzyskać pozytywną ocenę z danego testu bez konieczności przygotowywania się do niego. Wszelkie akie próby oszustwa są coraz bardziej popularnym zjawiskiem w różnorodnych szkołach. Nauczyciele mają coraz więcej problemów z przypilnowaniem swoich uczniów podczas prac klasowych. Wiele szkół wprowadziło już zakaz przynoszenie telefonów komórkowych do szkoły oraz korzystania z nich podczas lekcji.