Dynamika rozwoju dzięki telefonii

Jak wskazują badania i analizy rynkowe wiele dzieje się na świecie dzięki dynamicznej ekspansji operatorów telefonicznych, silnej konkurencji na tym rynku oraz rozwojowi technologii związanej z telefonami multimedialnymi, tabletami oraz wszelkimi formami dostępu do internetu poprzez sieć komórkową. Jak wskazują analizy – rozwój telefonii komórkowej nie tylko naszą codzienną komunikację podniósł o kilka poziomów wyżej, ale również wpłynął na rozwój gospodarki oraz aktywności ekonomicznej. Poprawa standardów komunikacji i pojawienie się nowych narzędzi, z których można w tym zakresie korzystać wpłynęło na wiele sfer życia, w tym między innymi na kwestie związane ze służbą zdrowia oraz dbaniem o szybkie informowanie w razie wypadków i tym podobnych. Zgodnie z najnowszymi analizami 90 procent ludzkości ma już obecnie w swoim zasięgu sieci komórkowe. Technologia 3G, która kilka lat temu zmodyfikowała nasze rozumienie usług telefonii komórkowej miała bardzo znaczny wpływ na to jak kształtują się procesy makroekonomiczne. Wskazuje się nawet na pozytywne skutki migracji z 2G do 3G w rozumienij gospodarczym. Zwiększyło to bowiem w wielu przypadkach dochód narodowy per capita. Największym sukcesem wprowadzenia technologii 3G, którą obecnie stara się już zastępować opcjami pod nazwą LTE było przyśpieszenie rozwoju transmisji danych.