Rozliczanie rozmów z telefonów komórkowych

Korzystanie z telefonów komórkowych wiąże się, przeważnie, z otrzymywaniem co miesiąc określonych rachunków. Muszą one być opłacane przez użytkownika konkretnego numeru telefonicznego. Na rachunku wyszczególnione zostają wszystkie koszty poszczególnych opcji komunikacyjnych. Dokładnie wyszczególniona zostaje kwota samego abonamentu, ale także wszelkie pakiety przekroczonych rozmów krajowych, zagranicznych, czy wysłanych wiadomości tekstowych. Na fakturze możemy zweryfikować kwoty należne z tytułu korzystania z Internetu, ale także wszelkie wiadomości wysyłane na portale rozrywkowe. Rachunki operatorów telefonii komórkowej są tak skonstruowane, że wszystkie kwoty są jasno określone przez dostawcę. Dla bardziej wymagających klientów posiadających więcej telefonów albo użytkujących je w swoich firmach, dodatkowym sposobem rozliczania kosztów jest biling telefoniczny. Na nim znajdują się wyszczególnione numery, na które dzwoniliśmy łącznie z podaniem daty połączenia i czasu trwania rozmowy. Bilingi telefoniczne są podstawą prowadzenia ewidencji użytkowania telefonów komórkowych firmach. Mogą również stanowić podstawę kontroli przez inspektorów urzędów skarbowych. Nie możemy bowiem wliczać w koszty firmy połączeń wykonywanych w celach prywatnych do rodziny i znajomych.