Sekundowe naliczanie kosztów połączeń w telefonii komórkowej

W zależności od ilości wykonanych połączeń telefonicznych, nasz rachunek telefoniczny może powalać wysokością albo też być stosunkowo dopuszczalny. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób użytkujemy posiadany telefon. Osoby często wykonujące połączenia głosowe muszą się liczyć z większymi kosztami dla operatora sieci telefonii komórkowej. Nie tylko sama ilość wykonanych połączeń odgrywa tutaj decydujące znaczenie, ale czas trwania wszystkich rozmów. Do niedawna dominowała tendencja naliczania należności w systemie minutowym. Oznaczało to, że każda rozpoczęta minuta rozmowy kosztowała nas kolejną jednostkę taryfikacyjną. Takie rozwiązania stosowano zarówno w telefonii komórkowej, jak i stacjonarnej. Nawet, jeśli przekroczyliśmy czas minuty o jedną sekundę, to i tak płaciliśmy również za kolejną minutę. Obecnie wprowadzono system bardziej sprawiedliwy dla użytkowników. Koszty połączeń telefonicznych obliczane są sekundowo. Oznacza to, że płacimy dokładnie za czas naszego połączenia. Nie ma dodatkowych kosztów związanych z niewykorzystaną minutą. Posiadane darmowe pakiety minut na rozmowy także obejmują naliczanie sekundowe. System ten spowodował, niejednokrotnie, obniżenie rachunków telefonicznych klientów.