Telefoniczne dzieje technologiczne

Komunikacja międzyludźmi nie jest zadaniem łatwym. Jednak od zawsze człowiek czuje w sobie taką potrzebę, dlatego też decyduje się na podejmowanie wszelkich prób, by te swoje plany zrealizować. Komunikowanie się jest dla nas naturalne, dlatego powstało tak wiele języków i dialektów. Porozumiewanie się na odległość stanowiło jedno z największych wyzwań, jakie człowiek chciał zrealizować. Początkowo ludzie decydowali się na wykorzystywanie gońców, którzy przenosili wiadomości na odległość. Kolejnym krokiem było rozpoczęcie wykorzystywania gołębi, które szybko przenosiły wiadomości z jednego miejsca do drugiego, jednak forma ta bywała zawodna. Podczas rejsów dalekomorskich marynarze umieszczali listy w butelkach i wrzucali je do wody i komunikowali się za pomocą kolorywch flag sygnałowych. Jednak dopiero pierwszy telefon ze słuchawką ellektromagnetyczną popchnąl kwestię komunikacji na odległość z kipyta do przodu, choć zapewne nawet jego oficjalnemu wynalazcy nie przyszło do głowy, że będzie on tak ewoluoował. Telefonia pozwoliła nam na pokonanie barier, na komunikację poprzez setki kilometrów, a z chwilą wynalezienie i popularyzacji telefonów komórkowych możliwe stało się kontaktowanie w każdej sytuacji i w zasadzie z każdego miejsca na ziemi. To ogromna wygoda i pełna satysfakcja, jaką zapewnia nam nowoczesna telefonia.