Używanie telefonów komórkowych w szkole

Powszechność stosowania telefonów komórkowych obejmuje także dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Ta grupa odbiorców stanowi największą grupę klientów operatorów telefonii komórkowej. Rodzice często kupują wybrane aparaty w prezentach dla swoich pociech. W ten sposób chcą umożliwić im pozostawanie w stałym kontakcie z nimi i wybranymi członkami rodziny. Niemniej jednak przynoszenie orz korzystanie z telefonów komórkowych w szkole może przynieść wiele niekorzystnych zjawisk. Po pierwsze, wielość funkcji aparatów telefonicznych powoduje, że dzieci skutecznie rozpraszają się podczas prowadzonych zajęć lekcyjnych. Wielu uczniów czyta i wysyła smsy, gra w gry, albo przegląda zdjęcia kolegów. W ten sposób nie uczestniczą oni w procesie omawiania tematu. Powoduje to powstanie zaległości, których nadrobienie jest, często, stosunkowo trudne oraz czasochłonne. Nie wszystkie dzieci mogą pochwalić się nowoczesnymi aparatami telefonicznymi. Powstaje zatem podział uczniów ze względu na możliwości portfela rodziców. Uczniowie biedniejsi oraz dzieci starsze, które nie posiadają podobnych aparatów telefonicznych często dopuszczają się różnorodnych kradzieży. W ten sposób pragną pozyskać określone produkty, które pozwolą im na zaistnienie w danej grupie koleżeńskiej.